Viral Marketing

Posted On By adminme

Viral marketing là gì?

Viral Marketing được định nghĩa dựa trên nguyên tắc lan truyền thông tin, tương tự như cách thức lan truyền virus từ người này sang người khác với tốc độ cấp số nhân.

Hình thức marketing này bắt đầu từ một giả thuyết khách hàng luôn kể cho người khác nghe về sản phẩm hoặc dich vụ của bạn mà khách hàng cảm thấy hài lòng khi sử dụng. Viral Marketing mô tả chiến thuật khuyến khích một cá nhân nào đó lan truyền một nội dung tiếp thị, quảng cáo đến những người khác, tạo ra một tiềm năng phát triển theo hàm mũ sự lan truyền và ảnh hưởng của một thông điệp như những con virus.

Cứ như thế, các chiến dịch quảng cáo theo viral marketing đã được nhân rộng nhanh chóng để làm bùng nổ một thông điệp đến hàng ngàn, hàng triệu lần.

Làm sao để có một chiến dịch Viral Marketing tốt

Để có một chiến dịch Online Marketing hiệu quả thì bạn hãy xem các yếu tố cơ bản mà bạn phải có trong chiến lược viral marketing của mình như sau.

– Tặng các ưu đãi
– Nội dung kích thích chia sẻ
– Tặng sản phẩm hoặc dịch vụ có giá trị.
– Cung cấp tiện ích chia sẻ dễ dàng cho người khác.
– Quy mô dễ dàng từ nhỏ đến lớn.
– Khai thác hành vi và động lực.
– Sử dụng mạng lưới truyền thông hiện có.
– Tận dụng lợi thế của các nguồn tài nguyên khác.

Lưu ý: một chiến lược viral marketing không nhất thiết phải có tất cả những yếu tố này, nhưng nếu một chiến lược bao gồm tất cả các yếu tố này thì còn gì bằng.

Nếu Như Bạn Muốn Sử Dụng Dịch Vụ Viral Marketing Của Chúng Tôi, Xin Vui Lòng Điền Vào Mẫu Dưới Đây