Mẫu lệnh cơ bản Cyber Panel

Posted On By adminme

1/ Ugrade

Quá trình Upgrading CyberPanel sẽ mất khoản 10 đến 20 phút, bạn không thực hiện tắt hoặc ngắt kết nối nhé. Nếu như bạn lo ngại mất kết nối bạn có thể thực hiện tạo screen để chạy.

sh <(curl https://raw.githubusercontent.com/usmannasir/cyberpanel/stable/preUpgrade.sh || wget -O - https://raw.githubusercontent.com/usmannasir/cyberpanel/stable/preUpgrade.sh)

2/ Lấy lại mật khẩu :

Nó sẽ trả về pass đang dùng. Còn nếu bạn muốn thiết lập mật khẩu mới thì gõ dòng này.

adminPass newpassword

/usr/local/CyberPanel/bin/python /usr/local/CyberCP/plogical/adminPass.py –password

Trong đó newpassword là pass mới mà bạn chọn (nên dùng số và ký tự thường, viết liền).

Với pass của MySQL bạn gõ lệnh sau:

sudo cat .db_password

  • Mật khẩu vào trang cấu hình OpenLiteSpeed qua cổng 7080

Với những ai đang dùng OpenLiteSpeed, cổng 7080 được dùng để đi vào phần cấu hình. Tôi phát hiện ra cái này khi muốn điều chỉnh lại cache phía trình duyệt bị thiết lập sai.

Để lấy được mật khẩu phần này bạn gõ dòng sau.

/usr/local/lsws/admin/misc/admpass.sh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *